IKBEN. =
DEELCIRKEL
NAFN
WELKOM - 19.30
START - 20.00

AANKOMENDE CIRKELS
Data nog bekend te maken
Hoe breng je jezelf in deze wereld? Hoe navigeer je door onze snel bewegende maatschappij?
Is er plaats en tijd om stil te staan bij wat je voelt, ervaart, beleeft?
Wie ben jij? Wat is je plaats? Wat is je doel? Wat is je droom?

Vind je iemand die luistert? Kan je zelf een luisterend oor zijn?

Samen openen we de conversatie, verbindend en met respect voor elkaar, over wat er beweegt, raakt en leeft.

Een oefening in het spreken van je waarheid.
Een oefening in het jezelf plaats geven, in kwetsbaar vertrouwen.
meer info
claim kussen